oav

 

Ole Arilds slektsider

 

granvollen

 


Litt om meg selv
Hei! Jeg heter Ole Arild Vesthagen. Jeg bor i Oslo men kommer opprinnelig fra Gran på Hadeland der jeg vokste opp hos mine foreldre på småbruket Vesthagen. Jeg har tidligere jobbet mange år som arkivar i NSB, Oslo kommune, Statistisk sentralbyrå og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Høsten 2022 ble jeg innvilget førtidspensjon, så nå er er jeg mest opptatt av mine hobbyer, først og fremst slektshistorie.

 

 

Slektshistorie
Allerede som barn syntes jeg det var interessant å høre om slekten bakover i tid og lyttet spent til det min farfar fortalte. Men det var først i voksen alder da jeg bidro til å arrangere et slektstevne i 1990 at jeg kom ordentlig i gang med å utforske min egen slekt.

Min far ble født i Gran på Hadeland og det meste av hans slekt kom fra Hadeland. Langt bakover i slekten er det forbindelser til blant annet Christiania, Sør-Odal, Hurdal, Norderhov, Toten, Lier, Eiker, Danmark og Schleswig-Holstein.

Min mor ble født i Søndre Land. Hennes slekt kom for det meste fra Søndre Land og Nordre Land. Det er også grener av slekten som kom fra Sør-Aurdal, Ådalen, Hallingdal, Gran, Toten og Gudbrandsdalen.

 

 

Om nettsiden
Min første nettside laget jeg allerede i 1999. Inntil høsten 2012 var det begrenset hvor mye informasjon jeg kunne legge ut på siden på grunn av liten lagringsplass. Jeg laget da en helt ny side og vil gjøre alle mine slektsnotater tilgjengelig etter hvert som de blir ferdige. Dette har jeg løst ved at filene ligger på et et ekstern lagringssted (Dropbox) med linker fra nettsiden.

 

 

 

Mine slektsnotater
Mine slektsnotater tar utgangspunkt i meg selv og inneholder et notat for hvert av mine anepar. Hvert notat inneholder alle opplysningene jeg har kunnet finne om hvert par og litt om deres etterslekt i 2-3 generasjoner. Der jeg har funnet det interessant har jeg tatt med flere generasjoner av etterslekten.

En introduksjon med forklaring på hvordan notatene er bygd opp og litt om kilder m.m. finner du her.

Liste over mine aner. Her finner du en kortfattet liste over alle mine kjente aner. I denne listen vil jeg legge inn linker til mine slektsnotater etter hvert som de blir ferdige. Det kommer til å ta tid før jeg har fått lagt ut alle mine slektsnotater. Følg med, det vil stadig komme oppdateringer!

Diverse artikler om slekt

Her har jeg lagt ut diverse artikler om slekt. Noen av disse har stått på trykk i slektshistoriske tidsskrifter. Disse er tilgjengelige her.
I 2020 foretok jeg en opprydding her siden en del av disse artiklene varr utdaterte og mer fullstendig informasjon finnes i mine slektsnotater.

 

 

 

Kontakt
Send meg gjerne en e-post hvis du har spørsmål om slekt eller om du oppdager noe som er feil eller mangelfullt i mine notater. Det har helt sikkert sneket seg inn noen feil her og der på de mange sidene jeg har skrevet. Jeg setter derfor stor pris på tilbakemeldinger slik at jeg kan få rettet det opp.

 

epost

 

 


Sist oppdatert: 8.11.2022